Betingelser for brug af PLANTI

Når du afkrydser betingelserne under tilmeldingsformularen, accepterer du følgende betingelser

 1. PLANTI kan til enhver tid ændre forretningsbetingelser dog med forudgående informationsmail til alle kunder. Ændringer vil blive meldt ud 14 dage før.
 2. Det påhviler Kunden til enhver tid at sørge for, at man er opdateret med forretningsbetingelserne.

Abonnement, betaling og opsigelse

 1. Kunden vil efter endt prøveabonnement modtage en faktura pålydende de næste tre måneders betaling. Denne faktura forfalder syv dage efter afsendelse.
 2. Abonnementsgebyret vil altid indeholde månedlig grundpris på 199 kr og tillægsprodukter såsom tilvælg af ture pr. dag og SMS-takster.
 3. Kunden bliver faktureret hver 3. måned, hvor der altid faktureres 3 måneder forud.
 4. PLANTI giver ingen fortrydelsesret når faktura er betalt.
 5. PLANTI har ret til at hæve prisen på sine produkter med tre måneders varsel.

Opsigelse

 1. Kunden kan enhver tid opsige sit abonnement ved at sende en mail til info@planti.dk og abonnementet vil udløbe når løbende fakturaperiode udløber.
 2. Kundens opsigelse er gældende fra afsendelse af opsigelsesmail. Du vil kort tid efter modtage en bekræftelse på opsigelsen med dato for lukning af abonnement.
 3. Der er ingen refundering for resterende fakturaperiode.
 4. Betaler kunden ikke en faktura efter forfald, vil der kommer en enkelt rykker uden gebyr og et varsel på yderligere syv dage.
 5. Betales der ikke efter de 14 dage fra første faktura-afsendelse vil abonnementet blive lukket. Seks måneder efter lukning vil abonnementet blive slettet.
 6. PLANTI kan vælge at opsige en kundes abonnement med tre måneders varsel eller uden varsel hvis Kunden misvedligeholder de gældende forretningsbetingelser eller ved Kundens konkurs.

Ansvarsfralæggelse

 1. PLANTI fralægger sig ethvert ansvar for stødende og ulovligt materiale som Kunden måtte skrive på fakturaer eller journaler og/eller uploade, såsom billeder og videomateriale.
 2. Personlige oplysninger som gemmes på PLANTI skal slettes efter 5 år. Dette pålægges Kunden at sørge for at overholde GDPR-kravene.
 3. PLANTI fralægger sig ethvert ansvar for programmeringsfejl og servernedbrud og kan derfor ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte fejl heraf. PLANTI kan ej heller holder ansvarlig for hacker-angreb, vira og andre former for force majeure.
 4. Det påhviler kunden at lave backup af sine data. PLANTI kører daglige backups i op til 3 måneder, men kan ikke holdes direkte ansvarlig for tabt data.
 5. PLANTI holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos trejdeparter eller ansvar for trejdeparter i det omfang, det vedhører Kundens brug af PLANTI’s software.
 6. Det er kundens ansvar at sikre at udgående fakturaer fra PLANTI stemmer og at disse faktuaer bliver bogført korrekt i et eventuelt trejdeparts bogføringsprogram.
 7. Det er kundens ansvar at informere PLANTI om ændring af E-mail-adresse for korrekt afsendelse af faktura, adresse, telefonnummer og CVR-nr.
 8. PLANTI vil sørge for en driftsstabilitet på næsten 100%, men skulle der opstå nedbrud eller driftsforstyrrelser vil PLANTI fremstå erstatsningsfri. PLANTI sørger altid for at få oprettet normaldrift igen hurtigst muligt uanset hvad.

Dine data

 1. PLANTI som dataansvarlig: PLANTI samler løbende informationer ind om Kunden. Dette gælder bl.a. kontaktdata og logning af adfærd på PLANTI.dk for løbende forbedringer og driftstatus. Dette er reguleret i Leverandørens Cookie- og Privatslivspolitik.
 2. PLANTI som databehandler: PLANTI og Kunden er enige om, at Kunden er Dataansvarlig for al data, Kunden, som indtaster på PLANTI. Dette gælder journaler, faktura, kontaktinformationer og personoplysninger om Kundens kunder. 
 3. Kunden kan til enhver tid downloade alle journaler og faktura til sin computer.
 4. PLANTI vil efter 6 måneder efter opsigelsesdatoen slette alt data fra Kunden, men er ej forpligtet til at opbevare Kundens data efter 30 dage efter endt abonnement.
 5. PLANTI kan benytte Kundens data i anonym form til statistik og analyse efter opsigelsen.
 6. PLANTI kan i forbindelse med særlige krav fra myndighederne give trejdepart adgang til Kundens data, dog kun i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og dansk ret.
 7. PLANTI fører løbende en hændelseslog over al aktivitet på alle Kunders konti med henblik på at opspore mistænkeligt adfærd og systemfejl. 

 

Betingelser
Cookiepolitik
Om Os
Support

PLANTI.dk er en del af FALKEN PRODUCTIONS
Greve Landevej 108 - 2670 Greve - CVR-nr 27281281
Se også Vinbamsen.dk